Termeni si conditii

Termeni și condiții

1. Prevederi preliminare

 • 1.1 Acești Termeni și Condiții definesc regulile pentru furnizarea, de către SC RV BAZAR SRL, către utilizatorii de Internet, de servicii constând în a le permite acestora să posteze Anunturi pe site-ul RVBazar.ro, împreună cu regulile de accesare și utilizare a resurselor site-ului RVBazar.ro.
 • 1.2 Site-ul RVBazar.ro este disponibil la adresa: www.rvbazar.ro. Condiția prealabilă pentru obținerea accesului la funcționalitățile site-ului RVBazar este utilizarea unui dispozitiv care comunică cu Internetul și care are un browser web standard. Operatorul de telecomunicații poate percepe o taxă suplimentară pentru accesul la aplicații de pe dispozitivele mobile.
 • 1.3 Folosirea site-ului www.RVBazar.ro  și a serviciilor furnizate de acesta sunt rezervate doar persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.
 • 1.4 Politica de prețuri, Politica de confidentialitate, Politica de cookies precum și Anexa 1 – Reguli privind publicarea și conținutul Anunțurilor sunt părți componente ale acestor Termeni și condiții și vor trebui tratate ca atare.

2. Definiții

Următorii termeni, așa cum sunt definiți mai jos, vor avea următoarele semnificații:

 • 2.1 Furnizor (SC RV BAZAR SRL) – Societatea SC RV BAZAR SRL, persoană juridică română, cu sediul în Tunari, Strada Codrului, Nr. 9, Parter, Camera Nr. 2, Județ Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/8394/2023, având codul de identificare fiscală RO49279928 și avand nr. de telefon: 0767004427  și email: contact@rvbazar.ro
 • 2.2 Administrator – persoana sau persoanele desemnate de către Furnizor pentru gestionarea relației cu Utilizatorii site-ului, precum și pentru gestionarea Anunțurilor postate de către aceștia. 
 • 2.3 Site-ul RVBazar  – un site web operat de Furnizor, disponibil în domeniul www.RVBazar.ro.
 • 2.4 Anunț – oferta publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată de către Furnizor, prin intermediul site-ului RVBazar, cu privire la vânzarea de autorulote, rulote, piese și accesorii, articole de camping, sau de închirierea de rulote și autorulote, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în prezentul document.
 • 2.5 Vizitatorul – orice persoană fizică sau juridică care accesează și navighează site-ul RVBazar.ro, fără a manifesta neapărat intenția de a posta un Anunț. 
 • 2.6 Autorul Anunțului – o persoană fizică, în vârstă de minim 18 ani și cu capacitate deplină de exercițiu sau o persoană juridică care, în modul prevăzut prin prezenta, utilizează serviciile furnizate în cadrul site-ului RVBazar.
 • 2.7 Utilizator – Autorul Anunțului, Vizitatorul, precum și orice altă persoană care utilizează resursele site-ului RVBazar.
 • 2.8 Cont  – o înregistrare IT individualizată, care a fost creată pe site-ul RVBazar pentru Utilizator, pentru a face posibilă folosirea de către acesta a site-ului RVBazar și care adună informații despre utilizarea de către Autorul Anunțului a site-ului RVBazar. Accesul la Cont este asigurat Autorului Anunțului printr-o adresă de e-mail unică și o parolă. Contul Autorului Anunțului poate fi conectat doar la o singură adresă de e-mail.
 • 2.9 Politica de Prețuri – o listă a prețurilor percepute de Furnizor Autorului Anunțului pentru serviciile furnizate în cadrul site-ului RVBazar, precum și modalitate de aplicare a acestora. 
 • 2.10 Articol – o rulota, o autorulota sau orice produs conex acestora, precum piese de schimb sau accesorii, produse de camping, precum și orice alte bunuri care, conform deciziei Furnizorului, pot face obiectul unui Anunț pe site-ul RVBazar.
 • 2.11 Termeni și Condiții – prevederile din acest document, create de SC RV BAZAR SRL, care definesc condițiile și regulile pe care Utilizatorul trebuie să le respecte în vederea utilizării site-ului RVBazar, aplicabile în egală măsură la achiziționarea de către Utilizator a serviciilor furnizate de SC RV BAZAR SRL, prin intermediul site-ului RVBazar.
 • 2.12 Consumator – Autorul Anunțului, care este consumator în sensul articolului 2 din  Ordonanța 21/1992 privind protecția consumatorilor, respectiv orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care activează pe site-ul RVBazar în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

3. Termeni și Condiții Generale de Utilizare a Site-ului RVBazar

 • 3.1 Pentru a obține funcționalitatea completă a site-ului RVBazar, Utilizatorul trebuie să înregistreze un Cont și să utilizeze site-ul RVBazar după autentificarea la Contul său. Contul oferă Utilizatorului posibilitatea de a folosi, printre altele, următoarele funcționalități:
  • 3.1.1 redactarea, publicarea și gestionarea Anunțurilor publicate;
  • 3.1.2 urmărirea Anunțurilor;
  • 3.1.3 gestionarea plăților și facturilor aferente serviciilor prestate pe site-ul RVBazar de către Furnizor;
  • 3.1.4 trimiterea și primirea de mesaje către și de la alți Utilizatori;
  • 3.1.5 comandarea serviciilor de promovare a Anunțurilor.
  • 3.1.6 salvarea Anunțurilor ca favorite
 • 3.2 Înregistrarea contului necesită:
  • 3.2.1 completarea formularului disponibil pe site-ul RVBazar și furnizarea datelor solicitate, inclusiv adresa de e-mail și o parolă unică sau autentificare printr-un furnizor extern de servicii precum Facebook sau Google.
  • 3.2.2 confirmarea citirii Termenilor și Condițiilor și a anexelor la prezenta și acceptarea prevederilor acestora.

4. Publicarea și Editarea unui Anunț

 • 4.1 Un Anunț este publicat pe site-ul RVBazar de către Autorul Anunțului, care este singurul responsabil pentru conținutul acestuia.
 • 4.2 Durata de bază de afișare a unui Anunț pe site-ul RVBazar este de 30 de zile din momentul aprobării acestuia de către Administrator. Durata de afișare a Anunțului poate fi prelungită în mod corespunzător, în modul descris în prezentul document și în anexele sale.
 • 4.3 Nu pot fi adăugate Anunțuri care nu au legătură cu categoriile din care fac parte (rulote, autorulote, piese de schimb și accesoriilor pentru acestea, articole de camping). Furnizorul își rezervă dreptul de a nu aproba Anunturile care nu respectă această regulă. 
 • 4.4 Conținutul unui Anunț trebuie să reflecte cu exactitate situația actuală de fapt și legală a Articolului, iar un Anunț poate fi postat numai dacă există o intenție reală de a vinde sau închiria Articolul, la prețul specificat în Anunț. Orice informație despre Articol, inclusiv prețul, care rezultă din conținutul Anunțului, trebuie să fie în concordanță cu informațiile specificate de Autorul Anunțului în formularul completat în momentul adăugării Anunțului.
 • 4.5 Autorul Anunțului poate atașa de la 1 la 40 de fotografii ale Articolului la Anunț (în formatul specificat pe site-ul RVBazar). Conținutul Anunțului, sub formă de fotografii adăugate de către Autorul Anunțului, trebuie să includă numai Articolul care face obiectul Anunțului.
 • 4.6 Autorul Anunțului poate include un link video YouTube, Vimeo sau alte surse ce permit uploadul de materiale video ca parte a conținutului Anunțului (în condițiile specificate pe youtube.com, vimeo.com sau de sursa pe care a fost încărcat materialul video), care va fi o prezentare animată a Articolului (denumit în continuare „Videoclipul”). Videoclipurile pot fi adăugate de către Autorul Anunțului numai în câmpul desemnat; nu este permisă postarea videoclipurilor în câmpul Descriere Articol.
 • 4.7 Autorul Anunțului va fi responsabil pentru conținutul pe care îl publică (inclusiv fotografiile și videoclipurile) și declară și garantează faptul că respectivul conținut reflectă cu exactitate starea actuală a Articolului și este în conformitate cu legile aplicabile, iar publicarea acestuia nu încalcă Termenii și Condițiile, drepturile și interesele Furnizorului și drepturile terților, inclusiv drepturile de autor. Furnizorul nu va fi responsabil pentru nicio acțiune din partea Autorilor de Anunțuri, nici pentru acuratețea, fiabilitatea și legalitatea conținutului pe care îl publică. Informații suplimentare privind conținutul permis sau interzis într-un Anunț se regasesc în Anexa 1 – Reguli privind publicarea și conținutul Anunțurilor 
 • 4.8 Descărcarea sau utilizarea materialelor disponibile în cadrul site-ului RVBazar necesită de fiecare dată acordul Furnizorului și nu poate încălca prevederile prezentului document și legile aplicabile, precum și interesele Furnizorului și ale Autorilor de Anunțuri. Datele și informațiile disponibile pe site-ul RVBazar nu trebuie să fie agregate sau prelucrate în scopul dezvăluirii către terți în cadrul altor site-uri de Internet și în afara Internetului. Marcajele site-ului RVBazar, inclusiv elementele grafice caracteristice, nu pot fi utilizate fără acordul Furnizorului, acestea fiind protejate de drepturile de proprietate intelectuală.
 • 4.9 Postarea unui Anunț de către Autorul Anunțului pe site-ul RVBazar necesită:
  • 4.9.1 completarea formularului disponibil pe site-ul RVBazar, cel puțin în câmpurile marcate ca obligatorii, 
  • 4.9.2 acceptarea prealabilă a Termenilor și Condițiilor;
  • 4.9.3 efectuarea plății contravalorii Anunțului, daca este cazul (vezi Politica de prețuri), folosind următoarele metode:
   • 4.9.3.1 Plata cu cardul, operată de către procesatorul de plăți LibraPay sau orice alt procesator de plăți desemnat de către Furnizor.
   • 4.9.3.2 Plata prin transfer bancar într-unul din conturile bancare indicate de către Furnizor.
  • 4.9.4 Aprobarea de către Administrator a conținutului Anunțului. Anunțurilor li se aplică regulile stabilite în Anexa 1 – Reguli privind postarea și conținutul Anunțurilor, care stabilește și situațiile în care Furnizorul poate respinge, șterge, modifica și/sau suspenda un Anunț de la afișare.
 • 4.10 Odată ce toate activitățile enumerate la punctul de mai sus au fost efectuate cu succes, Administratorul trimite un mesaj la adresa de e-mail indicată în formular pentru a confirma acceptarea comenzii de afișare a Anunțului.
 • 4.11 Afișarea Anunțului pe site-ul RVBazar se va face în cel mult 72 ore de la trimiterea Anunțului în forma finală de către Autorul Anunțului, formă și conținut aprobate de către Administrator. 
 • 4.12 Termenul de afișare a unui anunț începe din momentul în care anunțul a fost aprobat spre afișarea de către Administrator. 
 • 4.13 În perioada de afișare și în termen de 12 luni de la încetarea afișării pe site-ul RVBazar, Autorul Anunțului are acces la panoul administrativ care permite editarea Anunțului, adică modificarea conținutului acestuia, în câmpurile editabile, precum și extinderea termenului de afișare a Anunțului cu încă 30 sau 90 de zile, si a promovarii acestuia, împreună cu alegerea metodei de activare a acestuia.
 • 4.14 În termen de 12 luni de la încetarea termenului ultimei afișări a unui Anunț pe site-ul RVBazar, Administratorul va șterge Anuntul din baza de date a site-ului. Furnizorul își rezerva dreptul de a modifica acest termen, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. 

5. Prevederi preliminare

 • 5.1 În scopul promovării Anunțului, Autorul Anunțului autorizează Furnizorul să publice Anunțul, precum și fotografiile postate în Anunț pe rețelele de socializare în perioada în care Anunțul este afișat pe site-ul RVBazar. În plus, Autorul Anunțului, prin plasarea conținutului protejat prin drepturi de autor într-un Anunț, este de acord cu distribuirea sa gratuită, nelimitată în timp și teritoriu, pe site-urile web aparținând Furnizorului, precum și pe site-urile web partenere, cu care Furnizorul cooperează, în scopul:
  • 5.1.1 înregistrării și reproducerii prin orice tehnică, inclusiv înregistrarea sau copierea pe orice suport;
  • 5.1.2 intrării în memoria computerului și într-o rețea de computere și/sau multimedia;
  • 5.1.3 expunerii și reproducerii publice;
  • 5.1.4 utilizării în diverse formate, cu dreptul de a le încorpora integral sau parțial în alte lucrări și crearea de lucrări derivate.
 • 5.2 Autorul Anunțului poate să-și promoveze suplimentar Anunțurile, prin activarea unuia sau mai multor servicii de promovare Anunțuri, cu taxă sau gratuit, definite în pagina Politica de prețuri.

6. Reguli privind răspunderea

 • 6.1 În cazul în care acțiunile Utilizatorului încalcă prevederile Termenilor și Condițiilor, Furnizorul poate, în funcție de tipul și amploarea încălcării, să condiționeze utilizarea site-ului RVBazar de depunerea, de către User, a unei documentații suplimentare, care să confirme datele Utilizatorului sau de confirmarea de către Utilizator a îndeplinirii obligațiilor față de Furnizor, inclusiv executarea plăților restante, a trimiterii unei avertizări Utilizatorului prin e-mail, a suspendării funcționalității Contului Autorului Anunțului sau a Anunțului pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, în scopul accesului la serviciile individuale de pe site-ul RVBazar, sau poate supune înregistrarea Contului Autorului Anunțului pe site-ul RVBazar acordului prealabil scris al Furnizorului.
 • 6.2 Permițând afișarea Anunțurilor, Furnizorul își rezervă dreptul de a le modifica în măsura în care este necesar, sau de a schimba categoria de Anunțuri selectate de Autorul Anunțului, în cazul în care se constată că Anunțul încalcă prezenții Termeni și Condiții, măsură care îi va fi comunicată Autorului Anunțului, fără întârzieri nejustificate.
 • 6.3 Furnizorul nu este responsabil pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Autorul Anunțului a oricăror contracte încheiate în legătură cu Anunțul sau pentru consecințele oricăror acțiuni întreprinse de către Autorul Anunțului și de către terți, cu încălcarea Termenilor și condițiilor. 
 • 6.4 Furnizorul nu este responsabil pentru starea tehnică, siguranța sau legitimitatea Articolelor oferite sau pentru acuratețea și fiabilitatea informațiilor furnizate în Anunțuri de către Autorul Anunțului, și nici pentru capacitatea vânzătorilor și cumpărătorilor de a urmări tranzacția.
 • 6.5 Încălcările Termenilor și Condițiilor poate conduce în mod automat la ștergerea sau respingerea unui anunț publicat sau în curs de publicare.  
 • 6.6 În plus, Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru:
  • 6.6.1 lipsa de interes pentru Articol;
  • 6.6.2 orice îndeplinire a obligațiilor care decurg din garanția expresă și implicită cu privire la Articol;
  • 6.6.3 orice declarații făcute de Utilizator către cealaltă parte la tranzacție;
  • 6.6.4 funcționarea oricăror sisteme sau dispozitive TIC aflate în afara controlului Furnizorului;
  • 6.6.5 evenimente de forță majoră.
 • 6.7 Orice materiale, inclusiv elementele grafice, precum și aspectul și componența acestora, mărcile comerciale și alte informații disponibile pe paginile site-ului RVBazar fac obiectul drepturilor exclusive ale Furnizorului sau ale Autorilor de Anunțuri. Elementele menționate sunt acoperite de drepturi de autor, drepturi de proprietate industrială, inclusiv drepturi care decurg din înregistrarea mărcilor și drepturi asupra bazelor de date și, ca atare, sunt protejate prin lege.
 • 6.8 Furnizorul își rezervă dreptul de a efectua verificări, atât în urma raportărilor primite, cât și în mod proactiv, și de a solicita informații despre Anunțurile Utilizatorilor. Informațiile vor fi solicitate de Furnizor prin intermediul adresei de email, mesageriei sau telefonic. Furnizorul își rezervă dreptul de a dezactiva Anunțul/Contul Utilizatorului, în cazul unui refuz nejustificat de a transmite informațiile solicitate.
 • 6.9 Furnizorul își rezervă dreptul de a dezactiva Anunțurile Utilizatorilor, care, în urma verificărilor efectuate, prezintă Articole a căror situație nu corespunde informațiilor obținute sau rezultatului verificărilor efectuate de către Furnizor. Cu titlu de exemplu, dacă în urma verificărilor efectuate de către Furnizor, informațiile prezentate în cadrul Anunțului (exemplu: stare, kilometraj, dotări etc) diferă de cele obținute de Furnizor, Anunțul poate fi dezactivat.
 • 6.10 Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza crearea unui cont sau de a bloca un cont deja creat în cazul în care, din verificările legitime ale Furnizorului, rezultă că Utilizatorul a produs sau poate produce un prejudiciu financiar sau de imagine societății SC RV BAZAR SRL.
 • 6.11 Furnizorul depune toate eforturile pentru a avea un uptime al site-ului RVBazar de sau apropiat de 100%. Uptime-ul este definit ca fiind procentul de timp în care site-ul este vizibil și funcțional la adresa web indicată într-un interval de timp standard de 30 de zile. Totuși, din motive independente de voința și acțiunile Furnizorului, acest procent poate fi mai mic. Așadar, Furnizorul își declină răspunderea pentru orice procent de uptime mai mic de 100%. Utilizatorul înțelege și acceptă că site-ul RVBazar poate avea uptime mai mic de 100% și pentru astfel de situații nu va ține Furnizorul responsabil și nu se va îndrepta împotriva lui prin niciun mijloc. 
 • 6.12 Pentru un uptime mai mic de 80% într-un interval de 30 de zile, Utilizatorul poate solicita, iar Furnizorul se obligă să ofere rambursarea integrală sau parțială a prețului plătit de către Utilizator, aferent Anunțurilor postate de către Utilizator (Autorul Anunțului) afectate de către un astfel de uptime în intervalul de timp analizat. Pentru detalii consultați Capitolul 8. Politica de retur. 

7. Modalități de plată

 • 7.1 Serviciile furnizate în cadrul site-ului RVBazar Utilizatorilor sunt fie gratuite, fie contra cost. Prețurile sunt specificate în pagina Politica de prețuri.
 • 7.2 Prețurile de vânzare sunt afișate în EUR și includ TVA. Prețul de vânzare va fi afișat în RON înainte de finalizarea achiziției, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EUR / RON comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi de curs publicată, anterioară plății. 
 • 7.3 Pentru serviciile contra cost prestate în cadrul site-ului RVBazar, Furnizorul emite factură fiscală, purtătoare de TVA. Factura se poate achita printr-una din cele două metode de mai jos: 
  • 7.3.1 Plata cu cardul, operată de către procesatorul de plăți Libra Pay sau orice alt procesator de plăți desemnat de către Furnizor.
  • 7.3.2 Plata prin transfer bancar într-unul din conturile bancare indicate de către Furnizor.

8. Politica de retur

 • 8.1 În cazul încetării anticipate a afișării Anunțului, înainte de scurgerea termenului de afișare, din cauza eliminării (a ștergerii sau a dezactivării) Anunțului de către Autorul Anunțului, sau dacă Autorul Anunțului a schimbat obiectul Anunțului într-un mod care indică faptul că acesta se referă la un Articol diferit de cel inițial (caz în care se impune postarea unui Anunț nou), prețul perceput pentru publicarea Anunțului respectiv și a eventualelor servicii de promovare a Anunțului asociate pentru perioada neutilizată nu va fi returnat.
 • 8.2 În cazul în care un Utilizator a contractat servicii contra cost oferite de către Furnizor, plătind contravaloarea acestora, însă nu a beneficiat de aceste servicii (în întregime sau parțial) într-un interval de până la 30 de zile de la achitarea lor, Utilizatorul va putea solicita rambursarea integrală a contravalorii sumelor plătite către Furnizor. Excepție fac situațiile în care au fost încălcate regulile de publicare și de conținut ale Anunțurilor, definite în cuprinsul acestor Termeni și condiții. 
 • 8.3 Solicitarea de rambursare a oricăror sume de către Furnizor se face în scris de către Utilizator la adresa de email contact@rvbazar.ro sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire transmisă prin poștă sau prin curierat rapid la adresa de corespondență a Furnizorului indicată în pagina de Contact. În situația în care solicitarea Utilizatorului este considerată a fi întemeiată, Furnizorul se angajează ca în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise să ramburseze sumele datorate Utilizatorului. În conținutul solicitării, Utilizatorul va preciza contul bancar și titularul acestuia în care se vor rambursa sumele datorate. Furnizorul poate decide să nu restituie sumele datorate dacă contul indicat nu aparține Utilizatorului care transmite solicitarea de rambursare, caz în care Utilizatorul nu va putea solicita Furnizorului daune-interese. 
 • 8.4 Furnizorul se obligă să ramburseze sumele aferente postării de către Utilizator a Anunțurilor afectate de prevederile punctelor 6.11 și 6.12. Condițiile de rambursare sunt aceleași cu cele definite la punctul 8.3. de mai sus. 

9. Confidențialitate

 • 9.1 Furnizorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori în conformitate cu legile aplicabile și cu Politica de Confidențialitate.
 • 9.2 Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor sunt dezvăluite altor Utilizatori numai în cazurile expres prevăzute de Politica de Confidențialitate și în alte cazuri justificate, cu acordul prealabil al persoanei căreia îi aparțin aceste date.
 • 9.3 Utilizatorii trebuie să arhiveze pe cont propriu informațiile despre conținutul Anunțurilor și despre contractele încheiate în cadrul site-ului RVBazar.

1o. Procedura de depunere și soluționare a reclamațiilor și sesizărilor

 • 10.1 Utilizatorul are dreptul de a depune reclamații în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare de către Furnizor a serviciilor prestate în cadrul site-ului RVBazar, precum și în legătură cu utilizarea resurselor site-ului RVBazar.
 • 10.2 Reclamațiile trebuie formulate Furnizorului, prin e-mail, la următoarea adresă: contact@rvbazar.ro
 • 10.3 O reclamație trebuie să conțină datele Utilizatorului (numele și prenumele, adresa de corespondență, adresa de e-mail și numărul de telefon), denumirea Anunțului la care se referă reclamația, precum și orice alte date care fac posibilă identificarea Anunțului, precum și împrejurările în susținerea reclamației.
 • 10.4 Reclamațiile vor fi procesate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii lor.
 • 10.5 În cazul în care detaliile furnizate în reclamație trebuie completate, Furnizorul va solicita Utilizatorului să indice informațiile suplimentare, în termenul specificat.
 • 10.6 Utilizatorul va fi informat cu privire la decizia privind reclamația, prin e-mail, la adresa de e-mail indicată în reclamație sau adresa de corespondență indicată Furnizorului.

11. Modificări ale Termenilor și Condițiilor

 • 11.1 Furnizorul poate modifica oricând Termenii și Condițiile, inclusiv Lista de prețuri. Orice modificări, precum și datele de intrare în vigoare ale acestora vor fi comunicate de către Furnizor Utilizatorului pe pagina web a site-ului RVBazar și prin mijloace electronice de comunicare. În scopuri de comunicare, Furnizorul poate contacta Utilizatorul și prin chat-ul disponibil pe www.RVBazar.ro.
 • 11.2 Orice modificări ale acestor Termeni și Condiții și ale Listei de prețuri vor intra în vigoare nu mai devreme de 15 zile de la data postării lor pe site-ul RVBazar. Orice servicii contractate de către Utilizatori înainte de data intrării în vigoare a modificărilor acestor Termeni și Condiții vor fi furnizate în termenii și condițiile valabile la data contractării.
 • 11.3 Dacă modificările Termenilor și Condițiilor nu sunt acceptate de către Utilizatori, acesta din urmă trebuie să trimită o notificare relevantă la adresa de e-mail contact@rvbazar.ro. Aceasta va avea ca rezultat suspendarea serviciilor oferite de către Furnizorul, cu condiția ca suspendarea să intervină la sfârșitul perioadei de afișare a tuturor Anunțurilor existente.

12. Prevederi finale

 • 12.1 Prin contractarea serviciilor disponibile pe site-ul RVBazar, Autorul Anunțului autorizează Furnizorul să publice (și să modifice) Anunțuri pe orice alte site-uri web deținute de Furnizor sau de afiliații acestuia, precum și în alte medii, precum presa, TV, Internet și bannere sau panouri publicitare. În același timp, Furnizorul poate pune și un filigran cu numele site-ului RVBazar pe fotografiile Articolului, pentru a proteja fotografia împotriva utilizării neautorizate de către terți.
 • 12.2 Termenii și Condițiile sunt disponibile pe site-ul RVBazar. De asemenea, Furnizorul le transmite, prin e-mail, la adresele Autorilor de Anunțuri, în cazurile cerute de reglementările legale în vigoare.
 • 12.3 Orice dispută legată de serviciile furnizate în cadrul site-ului RVBazar va fi soluționată de instanțele competente din România.
 • 12.4 Consumatorul are posibilitatea de a recurge la un mecanism de soluționare alternativă a litigiului („SAL”) prin intermediul Entității SAL din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului („ANPC”), procedura fiind disponibilă la adresa: https://anpc.ro/galerie/file/diversefg/CerereSAL2.pdf. În cazul în care Direcția SAL nu poate analiza reclamația, va transmite ambelor părți o explicație privind motivele neanalizării litigiului în termen de 21 de zile calendaristice de la primirea dosarului de reclamație.
 • 12.5 Direcția SAL dispune de un punct de contact la care consumatorii pot apela pentru a primi informații cu privire la procedura alternativă de soluționare a litigiilor și poate fi contactată la următoarele adrese: Blvd. Aviatorilor nr.72, Bucuresti, 011865, România, adresa de email dsal@anpc.ro sau la numărul de telefon 0213121275.

Anexa 1 – Reguli privind publicarea și conținutul Anunțurilor

 1. Un Anunț va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe site-ul RVBazar, care să conțină cel puțin următoarele: datele reale de contact ale Utilizatorului, descrierea reală a Articolului care face obiectul Anunțului, datele tehnice reale ale Articolului, prețul de vânzare. 
 1. Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, conținut  constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală. De asemenea Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment și alte porțiuni din conținutul site-ului RVBazar.
 2. Moderarea Anunțurilor publicate pe site-ul RVBazar de către Furnizor are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile prezentului document (au un conținut considerat jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.), încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori, potențiali cumpărători, o bază de date care să conțină un număr cât mai mic de Anunțuri eronate.
 3. Un Anunț trebuie să se refere, în mod clar, la vânzarea sau închirierea unui singur Articol. În timpul afișării Anunțului, Autorul Anunțului nu are posibilitatea de a schimba Articolul, orice intenție de publicare a unui Anunț pentru un Articol nou făcându-se prin intermediul unui Anunț nou. Pe site-ul RVBazar sunt afișate doar Anunțuri actualizate. Furnizorul are dreptul de a opri afișarea unui Anunț, dacă a stabilit, în mod rezonabil, că acesta a devenit invalid. 
 4. Nu sunt permise, în cadrul aceluiași Anunț, modificări de marcă, model, specificații tehnice sau imagini care sa indice un alt articol decat cel definit initial. Dacă un Anunț este modificat și produsul sau serviciul din cadrul Anunțului a fost înlocuit, modificarea va fi respinsă, iar Anunțul va fi în continuare vizibil pe site în forma în care a fost acceptat anterior. 
 5. Această regulă se aplică și în cazul în care un anunț este editat, dar modificările încalcă una din prezentele reguli, acestea vor fi respinse de către moderatorii site-ului RVBazar, iar anunțul va fi menținut pe site în forma în care a fost acceptat anterior.
 6. Anunțul trebuie să specifice categoria corectă a Articolului (de exemplu, “rulotă”) și să includă informații relevante pentru promovarea Articolului, conform câmpurilor definite pe site.
 7. Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conținutul Anunțului (introducerea în titlul sau în descrierea Anunțului a unor cuvinte cheie care nu au legătură cu Produsul oferit).
 8. Nu pot fi publicate Anunțuri cu date evident false (inclusiv cele privind specificațiile tehnice ale produsului oferit spre vânzare), Anunțuri cu date eronate sau incomplete, Anunțuri cu caracter publicitar sau care nu au ca obiect oferte de vânzare privind Articole sau produse conexe.
 9. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin prețuri considerate nerealiste (de ex, dar fără a se limita la: prețuri de 1 euro, prețuri mult inferioare pieței).
 10. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin date cu caracter personal în descrierea lor (adresa de email, serie și număr carte identitate, CNP, cont bancar, etc)  sau care oferă ca date de contact numere de telefon cu suprataxă.
 11. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri cu poze care conțin în prim-plan persoane; care conțin poze cu înscrisuri sau diferite însemne ori au aplicate sigle, mărci sau alte însemne care ar putea încalcă drepturi de proprietate intelectuală a unor terți; care conțin poze care nu prezintă produsul ce face obiectul Anunțului; care conțin poze preluate din alte surse, precum pozele care prezintă sigla altor site-uri  sau alte agenții media cu privire la obiectul Anunțului; care conțin în text adrese web; referitoare la licitații sau cumpărări de Articole;
 12. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin clipuri video cu caracter obscen, sau care prezintă în prim-plan persoane, fie majore, fie minore, sau care conțin clipuri video în care se prezintă oferte de publicitate sau link-uri externe, sau care nu au legătură cu conținutul anunțului publicat pe site-ul RVBazar.ro sau tematica acestui site.
 13. Furnizorul își rezervă dreptul de a dezactiva Anunțurile Utilizatorilor, care, în urma verificărilor efectuate, prezintă Articole a căror situație nu corespunde informațiilor obținute sau rezultatului verificărilor efectuate de către Furnizor. Cu titlu de exemplu, dacă în urma verificărilor efectuate de către Furnizor, informațiile prezentate în cadrul Anunțului (exemplu: stare, kilometraj, dotări etc) diferă de cele obținute de Furnizor, Anunțul poate fi dezactivat.
 14. Permițând afișarea Anunțurilor, Furnizorul își rezervă dreptul de a le modifica în măsura în care este necesar și de a schimba categoria de Anunțuri selectate de Autorul Anunțului în cazul în care se constată că Anunțul încalcă acești Termeni și Condiții, despre care va informa Autorul Anunțului fără întârzieri nejustificate.

Informații

Copyright © 2024. All rights reserved.